Yabancı Dil Seviyenizi Öğrenin! Online Dil Testi!
Vize Rehberi

İngiltere Vize Rehberi

İNGİLTERE ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN GEREKEN BELGELER

İngiltere Vize Başvuruları

 • En az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize sayfaları olan pasaport.
   
 • Varsa eski pasaportunuz.
   
 • İngiltere Konsolosluğu vize başvuru formu. Forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..
  Bu
  form danışmanlarınız  yardımı ile tümü İngilizce olacak şekilde siyah tükenmez
  kalem ile 
  doldurulmalı ve tarafınızdan imzalanmalıdır.

  - VAF1 FORMU
   
 • 2 adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde
  çekilmiş olmalı ve başvuru formuna yapıştırılmalı. Bilgisayarda taranmış kopyalar
  kabul edilmez.

   
 • Geçerli pasaportunuzun 1’den 4’e kadar olan sayfalarının fotokopileri.
   
 • Doğru vize harcı. Bu harç Türk Lirası olarak konsoloslukta ödenecektir.
   
 • Okul kabul formunun aslı ve fotokopisi. Bunun içerisinde olması gereken maddeler 
  aşağıdaki gibidir;

  a) Kurs ücreti ve ödendi ise makbuzu,

  b) Birleşik Krallık’ta uygun konaklama imkanlarını gösteren belgeler ( aslı+fotokopisi )
      Örneğin sponsorunuzun adresini ve gönderildiği kişinin ismini gösteren elektrik, su 
      faturaları vb.

   
 • Maddi durumu gösterir belgeler ( Ebeveynin/Yasal Velinin )

  a) Maaş bordroları veya gelirinizi gösterir belgeler ( aslı+fotokopileri )

  b) Eğer iş sahibi ise, firmanın belgeleri : Ticaret Odası kaydı, en son vergi levhası,
      şirket imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ( fotokopileri ). ( İlgili paragrafların
      İngilizce’ye tercüme edilmesi zorunludur )

  c) Banka cüzdanları veya bakiye gösteren banka mektupları ( asılları+fotokopileri ).
      Minimum son 2 aya ait hesap hareketleri. Özellikle bu amaç için bankanızdan
      antetli kağıda hesap dökümü istenebilir. Banka mektubunun İngilizce olması 
      zorunludur.

  d) Ailenizin maddi durumunu gösterir belgeler. Örneğin onların maaş bordroları,
      banka cüzdanları ( asılları ve fotokopileri )


  e) Malvarlığı varsa, bunu kanıtlayıcı belgeler. ( Tapu fotokopileri, araba ruhsatı
      fotokopisi, hisse senedi, vs. )

   
 • Eğer uzun süreli üniversite öğrencisi olarak gidiyor iseniz Birleşik Krallık’taki 
  üniversitenin koşulsuz kabul mektubu ( aslı+fotokopisi )

   
 • Eğer Türkiye’de öğrenci iseniz öğrenci kayıt belgeniz, eğitim belgeleriniz ve 
  transkriptiniz.

   
 • Mezun olanlar için aldığınız son diploma veya eşdeğer belge ve transkript.
   
 • İngilizce bilginizi gösterir kanıt.
   
 • Sponsorunuzdan (eğer varsa ):

  a) Sponsorunuz tarafından imzalanmış davet yazısı ( aslı+fotokopisi ) İngilizce
      olması  zorunludur.


  b) Konaklama detaylarınız ve tutarı,

  c) Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz,

  d) Kursun başlangıç ve bitiş tarihleri,
   
 • 18 yaşının altında anne-baba/veli ile seyahat etmeyen tüm çocuklar yanlarında 
  ebeveynleri/yasal velileri tarafından çocuklarının seyahat etmelerine izin verdiklerini 
  teyit eden noter tasdikli belge  ( aslı+fotokopisi ) İngilizce olması zorunludur.

   
 • Erkek müracaatçılar askerlik durumlarını açıklayıcı belge getirmelidirler ( fotokopi ). 
  İngilizce olması zorunludur.


  Öğrenci ( Uzun Süreli Öğrenciler ) / Öğrenci Adayı Vizesi İçin Gereken Belgeler
   
 • En az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize sayfaları olan pasaport.
   
 • İngiltere Konsolosluğu vize başvuru formu. Forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
  Bu form danışmanlarınız yardımı ile tümü İngilizce olacak şekilde siyah tükenmez
  kalem ile doldurulmalı ve tarafınızdan imzalanmalıdır.


  - VAF 3 FORMU
 • 2 adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde 
  çekilmiş olmalı ve başvuru formuna yapıştırılmalı. Bilgisayarda taranmış kopyalar
  kabul edilmez.

   
 • Geçerli pasaportunuzun 1’den 4’e kadar olan sayfalarının fotokopileri.
   
 • Doğru vize harcı. Bu harç Türk Lirası olarak konsoloslukta ödenecektir.
   
 • Okul kabul formunun aslı ve fotokopisi. Bunun içerisinde olması gereken maddeler 
  aşağıdaki gibidir;


  a) Kurs ücreti ve ödendi ise makbuzu,

  b) Konaklama detaylarınız ve tutarı,

  c) Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz,

  d) Kursun başlangıç ve bitiş tarihleri,
   
 • Maddi durumu gösterir belgeler ( Ebeveynin/Yasal Velinin )

  a) Maaş bordroları veya gelirinizi gösterir belgeler ( aslı+fotokopileri ) 2 adet yakın
      zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş
      olmalı ve başvuru formuna yapıştırılmalı. Bilgisayarda taranmış kopyalar kabul
      edilmez.

   
 • Geçerli pasaportunuzun 1’den 4’e kadar olan sayfalarının fotokopileri.
   
 • Doğru vize harcı. Bu harç Türk Lirası olarak konsoloslukta ödenecektir.
   
 • Okul kabul formunun aslı ve fotokopisi. Bunun içerisinde olması gereken maddeler 
  aşağıdaki gibidir;


  a) Eğer iş sahibi ise, firmanın belgeleri : Ticaret Odası kaydı, en son vergi levhası, 
       şirket imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ( fotokopileri ). ( İlgili paragrafların İngilizce’
       ye tercüme edilmesi zorunludur )


  b) Banka cüzdanları veya bakiye gösteren banka mektupları ( asılları+fotokopileri ). 
       Minimum son 2 aya ait hesap hareketleri. Özellikle bu amaç için bankanızdan antetli
       kağıda hesap dökümü istenebilir. Banka mektubununİngilizce olması zorunludur.


  c) Ailenizin maddi durumunu gösterir belgeler. Örneğin onların maaş bordroları, banka
      cüzdanları ( asılları ve fotokopileri )


  d) Malvarlığı varsa, bunu kanıtlayıcı belgeler. ( Tapu fotokopileri, araba ruhsatı fotokopisi,
      hisse senedi, vs. )

   
 • Eğer uzun süreli üniversite öğrencisi olarak gidiyor iseniz Birleşik Krallık’taki üniversitenin 
  koşulsuz kabul mektubu ( aslı+fotokopisi )

   
 • Eğer Türkiye’de öğrenci iseniz öğrenci kayıt belgeniz, eğitim belgeleriniz ve transkriptiniz.
   
 • Mezun olanlar için aldığınız son diploma veya eşdeğer belge ve transkript.
   
 • İngilizce bilginizi gösterir kanıt.
   
 • Sponsorunuzdan (eğer varsa ):

  a) Sponsorunuz tarafından imzalanmış davet yazısı ( aslı+fotokopisi ) İngilizce olması
      zorunludur.


  b) Birleşik Krallık’ta uygun konaklama imkanlarını gösteren belgeler ( aslı+fotokopisi )
      Örneğin sponsorunuzun adresini ve gönderildiği kişinin ismini gösteren elektrik,
      su faturaları vb.

   
 • 18 yaşının altında anne-baba/veli ile seyahat etmeyen tüm çocuklar yanlarında 
   ebeveynleri/yasal velileritarafından çocuklarının seyahat etmelerine izin verdiklerini 
   teyit eden noter tasdikli belge ( aslı+fotokopisi ) İngilizce olması zorunludur.

   
 • Erkek müracaatçılar askerlik durumlarını açıklayıcı belge getirmelidirler ( fotokopi ). 
  İngilizce olması zorunludur.


  18 Yaş Altı Kısa Dönem Öğrenci Vizesi İçin Gereken Evraklar
   
 • En az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize sayfaları olan pasaport.
   
 • Varsa eski pasaportunuz.
   
 • İngiltere Konsolosluğu vize başvuru formu. Forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
  Bu form danışmanlarınız yardımı ile tümü İngilizce olacak şekilde siyah tükenmez kalem 
  ile doldurulmalı ve tarafınızdan imzalanmalıdır.


  -VAF 1 FORMU

 

YURTDIŞI DİL OKULU ARA