Yabancı Dil Seviyenizi Öğrenin! Online Dil Testi!
About Us

Rusça Dil Eğitimi

Rusça Dil Eğitimi Hakkında Genel Bilgi

Rusça Dil Eğitimi
Rusça, Slav dillerinden olup Avrasya'da yaygın olarak konuşulmaktadır. Beyaz Rusça ve Ukraynaca ile birlikte Hint-Avrupa dilleri grubunun Doğu Slav dilleri alt grubuna dahildir. Birleşmiş Milletler'in resmi dillerinden biridir. Dünya üzerinde en çok konuşulan 7. dildir. Politik açıdan dünya çapında önemli bir dildir.

Rusça'yla ilgili bilinen ilk kayıtlar 858 yılına dayanır. Ukrayna ve Beyaz Rusça Rusça'ya en yakın olan dillerdir. Bulgarca dilbilgisi olarak Rusça'dan farklı olsa da her ikisi de 19. ve 20. yüzyıllarda Slav etkisi altına girdiğinden aralarında birçok ortak kelime vardır. Rusça tarihi boyunca İngilizce, Fransızca, Almanca, Lehçe gibi birçok farklı dilden etkilenmiştir. 

Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Belarus Rusça'nın en yaygın konuşulduğu ülkelerdir. Eski Sovyetler Birliği üyesi ülkelerde de eskisi kadar yaygın olmasa da halen kullanılmaktadır. Birlikten dağılan ülkelerin çoğunun resmi dili Rusça'dır. Diğerlerinde de okullarda öğretilmektedir. Baltık ülkelerinde yabancı dil olarak ya da anadil olarak konuşulmaktadır. İsrail'de 750.000 kişi Rusça konuşmaktadır. Kazakistan ve Kırgızistan'da hala resmi dildir. Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Ukrayna, Belarus, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da okullarda zorunlu Rusça eğitimi verilmektedir. Tüm dünyada konuşan kişi sayısı 2010 kayıtlarına göre 161.727.657 olarak belirlenmiştir.

Rusça Dil Eğitimi Alabileceğiniz Ülkeler

YURTDIŞI DİL OKULU ARA