Yabancı Dil Seviyenizi Öğrenin! Online Dil Testi!
About Us

Japonca Dil Eğitimi

Japonca Dil Eğitimi Hakkında Genel Bilgi

Japonca Dil Eğitimi Japonca 130 milyon üzerinde insanın konuştuğu bir dildir. Bu sayının büyük bir kısmını Japonya'daki insanlar ve Japon göçmenler oluşturmaktadır. Japonya'nın resmi dilidir. 

Japonca Ural-Altay dil ailesine mensup olup aynı aileden gelen Türkçe ile dil mantığı birbirine benzer. Bu nedenle de Türklerin Japonca'yı, Japonların da Türkçe'yi öğrenmesi diğer Avrupa ve Afrika dillerine göre daha kolaydır.

Günümüzde en çok kabul gören görüşe göre ilk Japon dili lehçeleri 5 bin yıl önce Korece'den türemiştir. İlk yazılı belgeler ise 9. ve 10. yy.'da ortaya çıkmaya başlamıştır. Ryukyuca ile ilişkilidir ancak diğer dillerle ilgili herhangi bir akrabalığı kanıtlanamamıştır. Sözlüğü yüksek oranda diğer dillerden dile geçen sözcüklerle etkilenmiştir. Çok sayıda kelime Çince'den alınmış veya türetilmiş olmakla birlikte 19. yy sonlarından itibaren İngilizce başta olmak üzere Hint-Avrupa dillerinden sözcük almıştır. 

Japonca Dil Eğitimi Alabileceğiniz Ülkeler

YURTDIŞI DİL OKULU ARA