Yabancı Dil Seviyenizi Öğrenin! Online Dil Testi!
About Us

Çince Dil Eğitimi

Çince Dil Eğitimi Hakkında Genel Bilgi

Çince Dil Eğitimi Çince Çin'de ve çevresinde yaşayan 1 milyardan fazla kişi tarafından çeşitli varyeteleri kullanılan bir dil grubudur ve hepsi tek bir dil sayılırsa dünyada en çok konuşulan dildir. Çince dünyanın en eski sürekli kullanılan yazılı dilidir. Bu anadil olarak kullanılma oranı dünya nüfusunun yaklaşık 1/5'ine denk gelmektedir. En çok konuşulan alt grubu Mandarindir. Mandarin yaklaşık olarak 850 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır ve bunu 90 milyon gibi bir rakamla Wu lehçesi takip etmektedir. 

Çince, Çin-Tibet dilleri ailesine mensuptur. Zamanında Doğu Asya dilleri üzerinde çok fazla etkisi olmuştur. Korece, Japonca, Vietnamca gibi dillerin üzerinde etkisi görülmektedir. Modern Vietnamca'daki sözcüklerin %60 Çince'dir. Japonca ve Korece ise Çin dilinden alfabe olarak etkilenmiş olup özellikle Japonca karakterlerle Çince karakterleri arasında önemli bir benzerlik vardır.

Çince dünyanın en çok konuşulan dili olması nedeniyle Birleşmiş Milletler'in resmi dilidir. 

Çin'in küresel pazardaki yeri dolayısıyla Çince öğrenmenin önemi her geçen gün artmaktadır.

Çince Dil Eğitimi Alabileceğiniz Ülkeler

YURTDIŞI DİL OKULU ARA