Yabancı Dil Seviyenizi Öğrenin! Online Dil Testi!
About Us

Arapça Dil Eğitimi

Arapça Dil Eğitimi Hakkında Genel Bilgi

Arapça Dil Eğitimi Arapça, Standart Arapça olarak kabul edilir ve tüm Arap devletlerinin resmi dilidir. Yurtdışında Arapça öğrenmenizin avantajı, dil eğitimi alırken aynı zamanda yurtdışında tatil yapma imkanıdır. Arapça dünyada popüleritisi gittikçe artan ve birkaç farklı dilde konuşulan bir dildir. Standart Arapça halk dili olarak konuşulmamaktadır ancak resmi dil olması nedeniyle eğitim görmüş her Arap bu dili anlar ve konuşabilir.  Kur'an-ı Kerim'in Arapça olması nedeniyle İslam dininde önemli bir yere sahiptir.

Arapça Hami-Sami dilleri ailesinden Sami koluna mensup bir dildir. Arap Yarımadasına özgü bir dil olmasına rağmen 7. yy.'dan itibaren İslamiyet'in yayılmasıyla çok geniş bir coğrafyaya katılmıştır ve bu şekilde Önasya, Mısır ve Kuzey Afrika'nın yerel dillerine baskın gelmiş zamanla bu bölgelerin dili haline gelmiştir.


Yurtışında Arapça

Arapça dünyada en çok kullanılan dillerden birisidir ve iş dünyasında da giderek artan bir öneme sahiptir. Arapça öğrenmenin avantajları şüphesiz oldukça fazladır.

Arapça, Yunanca, İngilizce, İspanyolca, Farsça gibi pek çok dili etkilediği gibi Türkçe üzerindeki etkisi de oldukça büyüktür. Türkçe'de Arapça kökenli pek çok sözcük bulunur. Arap alfabesi Latin alfabesinden sonra dünyada yazı dili olarak en çok kullanılan yazı sistemidir. İslamiyet'in etkisiyle Türkler, İranlılar, Pakistanlılar gibi Arap olmayan çeşitli kavimler tarafından da kullanılmıştır. 

Arapça 27 ülkede resmi dil olarak kullanılmaktadır ve tüm dünyada konuşan sayısı 220 milyonun üzerindedir.
İçerik bulunamadı...

YURTDIŞI DİL OKULU ARA