Yabancı Dil Seviyenizi Öğrenin! Online Dil Testi!
About Us

Almanca Dil Eğitimi

Almanca Dil Eğitimi Hakkında Genel Bilgi

Almanca Dil Eğitimi Almanca Hint-Avrupa dillerinin Cermen dilleri koluna bağlı olan dünyanın en yaygın kullanılan dillerinden biridir. Almanya Dil Okulları ile Almanya'yı keşfederken keyifle almanca öğrenme fırsatını bulabilirsiniz. Almanya'da Almanca öğrenmek oldukça popülerdir çünkü Almanca, Avrupa'daki en önemli dillerden birisidir ve uluslararası organizasyonların partnerleri ile aralarında kullandıkları bir dil haline gelmiştir.

Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden biridir. Almanya, Avusturya, Lihtenştayn, Lüksemburg, İsviçre'nin büyük bölümü başta olmak üzere İtalya, Fransa, Belçika, Polonya, Romanya gibi ülkelerin bazı kısımlarında konuşulmaktadır. Bunun yanında bu ülkelerin eski sömürgelerinde de önemli ölçüde Almanca konuşan nüfus mevcuttur. Bunun dışında Doğu Avrupa'da, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da bu dili konuşan azınlıklar bulunmaktadır. Türkiye'de de 25000 Alman ikamet etmektedir.

Almanyada Almanca Dil Eğitimi

Almanca'ya dair ilk kayıtlar 750 yılına dayanmakta 1050-1500 yılları arasında geçirdiği değişimlerin ardından resmi yerlerde ve yazışmalarda kullanılmaya başlamıştır. 18. yy itibari ile de Standart Almanca bugünkü forma getirilmiştir.

Standard Almanca Cermen dilleri grubuna mensuptur ve İngilizce, Felemenkçe ve Frizce ile çok yakın olup aynı sınıflandırmaya sahiptirler. Ayrıca, Standard Almanca az miktarda da Doğu Cermen dilleri ve Kuzey Cermen dilleri ile benzerlik göstermektedir. Birçok Almanca kelime Hint-Avrupa dil ailesinin Cermence kolundan türetilmiştir. Önemli azınlık kelimeler ise Latince ve Yunancadan, daha az miktarda da Fransızcadan ve günümüzde de İngilizceden türemektedir. Almanca, Latin alfabesi kullanılarak yazılmaktadır.

Alman lehçeleri, Standart Almanca'nın farklılaşmasıyla oluşmuştur. Alman lehçeleri geleneksel yerel türlerdir ve farklı Cermen kabilelerinden günümüze ulaşmıştır. Bu lehçelerin birçokları; sadece Standart Almanca bilen birisi tarafından bile, tam olarak anlaşılamamaktadır; çünkü bilinen Almancadan sözlük, fonoloji ve sözdizimi olarak bazı farklılıkları vardır.


Almanca sekiz ülkede resmi dildir. 38 ülkede yaklaşık 120 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Ayrıca Almanca internette en çok kullanılan ilk 5 dil arasında yer almaktadır.


Almanca Dil Eğitimi Alabileceğiniz Ülkeler

YURTDIŞI DİL OKULU ARA